Informace k začátku školního roku 2021/2022

  1. Obecné informace k provozu školy od 1.9.2021
  • Nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem, nejsou stanovena žádná nová pravidla pro vstup do školy a pro pohyb před školou.
  • I nadále platí zásady dodržování osobní a respirační hygieny. Ve společných prostorách budou všichni používat ochranu dýchacích cest, respirátor nebo roušku.
  • Je vhodné omezit pohyb dalších osob ve škole.
  • Budeme dodržovat hygienická pravidla a standard úklidu.
  1. Preventivní testování

Preventivního testování se neúčastní žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (v den testování již uběhlo 14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo neuběhlo zatím 180 dnů od prodělání nemoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Zákonní zástupci mohou o těchto skutečnostech předem informovat třídní učitele             prostřednictvím školního informačního systému EDOOKIT. Aktualizovaný seznam třídních učitelů
pro školní rok 2021/2022 najdete na www.zskelc.cz.

U žáků, kterých se netýkají výše uvedené skutečnosti, proběhne preventivní screeningové testování 3x po sobě v termínu 1., 6. a 9. září 2021. Výjimku budou mít žáci 1. ročníku, kteří se poprvé budou testovat ve čtvrtek 2. září 2021.

Pro testování budou použity antigenní testy pro samotestování zn. GENRUI, které jsou obdobné jako testy, jimiž se testovali žáci v uplynulém školním roce. Pro tento způsob testování není nutná asistence zdravotnického personálu.

Místem pro testování bude třída. V případě testování dětí 1. – 3. ročníku 1. stupně bude u provádění testu umožněna asistence  třetí osoby (zákonný zástupce nebo osoba, která musí mít souhlas nebo pověření zákonného zástupce, a musí s touto asistencí souhlasit). Místem testování v takovém případě bude prostor šatny školy.

Pokud bude žák 1. – 3. ročníku přihlášen již od 2. září do ranní školní družiny, proběhne testování za případné asistence rovněž v místnosti šatny, zákonný zástupce ale musí tuto skutečnost nahlásit vychovatelce školní družiny.

Pokud se žák v den testování dostaví do školní družiny před začátkem vyučování, není nutné, aby byl otestován ve školní družině. Bude otestován až ve třídě

Pokud zákonný zástupce odmítne testování svého dítěte ve škole, musí žák po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Dále nesmí  tento žák cvičit ve vnitřních prostorech a nesmí zpívat.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky