Důležité! Další informace k zahájení školního roku 2021/2022

Škola bude pro žáky otevřena od 7:40 hodin. Vyučování začíná v 8:00 hodin.

Rozpis rozmístění tříd bude umístěn na nástěnce u vchodu do šaten.

Žáci 1., 2. a 6. ročníku se nebudou ve středu přezouvat a půjdou přímo do svých tříd. Nové klíče od šatnových tříd obdrží ve středu od svých třídních učitelů. Ostatním žákům klíče zůstaly z loňského školního roku, takže použijí své původní šatnové skříňky.

Ve společných prostorách školy musí všichni používat ochranu úst a nosu (do 15 let rouška, nad 15 let respirátor). Ve třídě tato povinnost pro učitele a žáky neplatí.

Rodiče prvňáčků, kteří budou své děti doprovázet do třídy, musí použít ochranný prostředek dýchacích cest i ve třídě. Tento doprovod umožníme pouze první vyučovací den.
Děkujeme za pochopení.

Žáci 1. ročníku se budou testovat od 2.9., dále pak 6. a 9.9. 2021, a to první vyučovací hodinu ve třídě. V případě, že u testování bude chtít být přítomen zákonný zástupce, tak testování proběhne v hudebně školy, a to před začátkem vyučování. Přítomnost pedagogického pracovníka bude zajištěna.

Ostatní žáci se budou testovat 1.září, dále pak 6. a 9. září vždy 1. vyučovací hodinu.

V 1. týdnu bude vyučování organizováno následovně:

  1. září 2021  zahájení školního roku v jednotlivých třídách od 8.00 hodin do 8.45.
  2. – 3. září 2021    1. – 5. ročník – 8:00 –  11:35                                                                                                 6.  – 9. ročník – 8:00 – 12:30

Od 3. září bude vyučování probíhat podle rozvrhu.

Obědy budou poskytovány přihlášeným žákům od čtvrtka 2. září.

Přihlášení žáků na obědy ve školní  jídelně – osobně v kanceláři vedoucí stravování.

Školní družina bude v provozu od čtvrtka 2. září (tzv. ranní družina začíná v 6.15 hod., odpolední družina končí v 16:00 hod.).

Přihlášení  do školní družiny u vychovatelky školní družiny – přihlášky odevzdejte osobně nebo zašlete na e-mail druzina@zskelc.cz.