Pasování žáků 1.B na čtenáře

V životě dětí se připomíná a slaví řada významných událostí – ukončení mateřské školy, nástup do první třídy, přijetí na střední školu, 15. narozeniny atd. A co když se žák konečně naučí číst? To je přece také důvod k oslavě! A proto se v úterý 29. června sešli v sále Hasičského domu v Kelči žáci 1.B, aby rodičům, prarodičům i sourozencům předvedli své čtenářské dovednosti. Vždyť od začátku školního roku všichni pilně trénovali poznávání písmenek, skládání a čtení slov i vět tak, aby si v závěru školního roku dokázali přečíst krátkou pohádku, příběh nebo dokonce svou první knížku.

Nelehký úkol zvládli všichni žáci velmi dobře, a proto byly jejich úsilí a píle náležitě oceněny, když je královna Knihoslava – paní ředitelka a král Knihoslav – paní vychovatelka, slavnostně pasovali na čtenáře a obdarovali je knihou, záložkou do knihy a medailí „Už jsem čtenář“. A po chvíli plné napětí a očekávání následovala zábava. Žáci si vyrobili svou první knížečku, předvedli všem přítomným, jak si užívali hodiny hudební výchovy, když se v „covidovém“ období nemohlo ve škole zpívat a smlsli si na dobrůtkách, které pro ně připravily maminky.

Dojatí a šťastní rodiče i prarodiče pomohli vytvořit neopakovatelnou slavnostní atmosféru celé třídní akce. Děkujeme všem maminkám, které se podílely na zajištění občerstvení.

Mgr. Dagmar Heraltová, třídní učitelka