Nakupování žáků 1.B třídy

Naučit se počítat do 20 je úkol pro každého prvňáčka. Někteří žáci to zvládají od prvopočátku skvěle, jiné matematické operace sčítání a odčítání trošku potrápí. Proto není nic důležitějšího, než žákům ukázat, že učit se počítat má smysl. A tak námořník Albert s paní učitelkou připravili pro prvňáčky třídní projektový den „Nakupování“. Nejdříve se nakupovalo ve třídě pomocí kartiček s obrázky různého zboží a maket českých korun, kde si žáci střídali role nakupujících a prodávajících. Posléze následovala vycházka do místního obchůdku U Kubů. Zde každý žák obdržel malou nákupní tašku – sáček a dvacetikorunu. Jeho úkolem bylo nakoupit co nejvíce kusů „dobrůtek“, a pokud možno utratit celý přidělený obnos peněz.

No jednoduché to nebylo, a tak se  prvňáčci přesvědčili, že umět dobře počítat jim může usnadnit do budoucna každodenní život.

Odměnou pro ně byly trpělivé, ochotné a usměvavé paní prodavačky a také sladkosti, které si nakoupili.

Mgr. Dagmar Heraltová, třídní učitelka