Výsledky přijímacích zkoušek

Letos jsem měla ve třídě 29 deváťáků. Z toho 22 z nich se hlásilo na střední školu různého zaměření, 7 žáků si vybralo učební obor. Příprava na přijímací zkoušky byla kvůli distanční výuce netradiční a náročná. Matematika bývá dlouhodobě u přijímacích zkoušek těžší než čeština. Připravit se na ni dá zabrat i při prezenční výuce. O to víc, učí-li se online. Přesto si myslím, že na mé deváťáky můžu být hrdá. Většina z nich k přípravě přistoupila zodpovědně. To se projevilo také na výsledcích přijímacích zkoušek. Všech 29 žáků je přijato tam, kam si přáli. Několik z nich obsadilo na školách, na které se hlásili, přední příčky. Jsem moc ráda za tyto skvělé výsledky a všem mým deváťákům přeji, ať se jim na nových školách líbí, ať si tam najdou dobrý kolektiv, jaký jsme měli tady, a ať se k nám rádi vracejí.
Mgr. Kateřina Fabíková – třídní učitelka