Školní výlet 1.A

Střílet z luku? Odlít si stopy? Co patří do krmelce? Poznat kožešiny? Tyto a další úkoly čekaly na děti v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí, kam jsme vyrazili na školní výlet. Zajímavá byla i prohlídka historické třídy, kde děti nejvíce zaujala rákoska. Děkujeme zaměstnancům muzea, že si děti mohly vyzkoušet, jaké je to býti správným myslivcem.

Ivana Tvrdoňová, tř. učitelka