Školáček – předškoláček 16.6.2021

Ve středu 16. června navštívili základní školu předškoláci z mateřské školy. Nahlédli do školního prostředí, seznámili se s paní ředitelkou i svou budoucí paní učitelkou. Předškoláci byli rozděleni na dvě skupiny. Každá skupina navštívila jednu ze současných prvních tříd.

Ve třídě 1.A si děti nejdříve poslechly pohádku, kterou jim prvňáci přečetli a pak plnily připravené matematické úkoly na tabuli. Děti si také vyzkoušely sezení v lavici. Nakonec předškoláci řekli prvňákům básničku a nakreslili obrázek.

Žáci ve třídě 1.B přivítali předškoláky písničkou, předvedli jim své čtenářské dovednosti, počítání i psaní.  Děti je pozorně sledovaly, aby si vzápětí sezení v lavicích a plnění úkolů sami vyzkoušeli. A protože byli všichni moc pozorní a šikovní, odemkli si na závěr námořnickou truhlu, kde jim třídní skřítek námořník Albert připravil překvapení.

Už se na vás, budoucí prvňáčci, v naší škole moc těšíme.

třídní učitelky 1.A a 1.B