Od 15.6. ve třídách bez roušek

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021 mění následující:
Žáci nemusí během výuky ve třídách mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.

Při ostatních aktivitách ve škole (např. o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, pohybu na chodbách, čekání na oběd) zůstává povinnost nosit respirátor nebo roušku.

Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku).