Vyhlášení voleb do Školské rady Základní školy Kelč, okres Vsetín

Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji volby do Školské rady Základní školy Kelč, okres Vsetín. Volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem školské rady Základní školy Kelč, okres Vsetín, který schválila dne 12. 5. 2021 Rada města Kelče usnesením č. 433/52.

Termín konání voleb distančním (elektronickým) způsobem : 

Středa 26. 5. 2021 – 8:00 (začátek voleb),

čtvrtek 27. 5. 2021 16:00 (ukončení voleb).

V tuto dobu bude možné hlasovat on-line pomocí ANKETY v systému EDOOKIT.

Informaci k on-line hlasování obdrží každý zákonný zástupce ve středu 26.5.2021 v okamžiku zahájení hlasování jako zprávu do Edookitu tak, jak to je v tomto informačním systému obvyklé při komunikaci mezi zákonnými zástupci a pedagogy. Anketa bude součástí této zprávy.

Důležité upozornění:

1. Každý zákonný zástupce (podle volebního řádu tzv. oprávněná osoba) volí pouze jednou, a to i v případě, že se ve škole vzdělává více jeho dětí.
2. Každá oprávněná osoba volí dva zástupce ze seznamu kandidátů na člena školské rady.
3. V případě, že bude označen jeden kandidát, bude hlasování považováno za platné. V případě označení vyššího počtu kandidátů, než je stanoveno, bude hlasování neplatné.

Kandidátní listina pro volby do školské rady na období 2021-2024

Volební řád Školské rady Základní školy Kelč, okres Vsetín

V Kelči  17.5.2021                                     Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy