Volby do školské rady z řad zákonných zástupců – NEPŘEHLÉDNĚTE!

Vážení zákonní zástupci,

ve dnech 26. a 27. května 2021 bude možné volit členy školské rady, kteří budou v následujících třech letech zastupovat zákonné zástupce žáků naší školy ve školské radě. Informace ke způsobu volby budou zveřejněny na stránkách školy a obdrží je také každý zákonný zástupce.

Volba kandidátů proběhla na podzim loňského roku.

Jména navrhovaných kandidátů jsou uvedena v abecedním pořadí:

Kotrady Pavel, JUDr.

Kubica Lubomír

Laurová Jiřina

Navrátilová Dana, Bc.

Zárubová Ivana

 

Věříme, že se ve stanovených dnech hojně zapojíte do hlasování.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy