Organizace vyučování od pondělí 24. května 2021

  • Na základních školách je od pondělí 24.5.2021 umožněna přítomnost všech žáků bez rotací.
  • Není povinná homogenita skupin.
  • Je obnovena výuka tělesné výchovy ve vnitřních prostorech i venku. Cvičící nemusí mít ochranu úst a nosu.
  • I nadále platí zákaz zpěvu.
  • Žáci se 1x týdně testují a nosí ochranu dýchacích cest.
  • Ve školních jídelnách si mohou strávníci již sami odebírat jídlo, opatření o počtu strávníků u jednoho stolu, o rozestupech mezi jednotlivými stoly a židlemi i nadále platí.
  • I nadále se budou dodržovat hygienická opatření – dezinfekce vnitřních prostor školy, dezinfekce rukou, časté větrání.

V Kelči dne 19.5.2021

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy