Návštěva zámeckého parku

Ve středu 12.5. se třída 1. A pod vedením paní učitelky Ivany Tvrdoňové vydala do zámeckého parku při Odborném učilišti Kelč. Krásné počasí vyloženě vybízelo k procházce, kterou jsme s dětmi spojili s poznáváním květin a stromů v krásném parku kelečského zámku. Prošli jsme si zde naučnou stezku stromů, děti si procvičily čtení i znalost přírody, pověděli jsme si něco o historii zámku a o jeho využití a osudech v průběhu času. Děti byly spokojené a procházku si moc užily. Děkujeme vedení Odborného učiliště Kelč za možnost zámecký park navštívit.

Markéta Vlčková