První vysvědčení v I.A

Máme za sebou první půlrok školní docházky. Děti se naučily číst plynule po slabikách slova i věty. Znají psací tvary písmen a dovedou je spojovat ve slova. V matematice sčítají i odčítají, porovnávají a rozkládají čísla. Dokáží odpovědět na otázku, vytvořit větu a spolupracovat při skupinové práci. Udělaly velký kus práce a s radostí si přišly pro svoje první vysvědčení.
Mgr. Ivana Tvrdoňová, třídní učitelka

Fotografie z předávání vysvědčení ve třídě 1. A přinášíme zde.