Provoz školy od 1.3. do 21.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR dne 26.2.2021 krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních omezení zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v základní škole (ruší se prezenční výuka těchto ročníků).

Rodiče žáků 1. a 2. ročníku dostanou bližší informace k distanční výuce od třídních učitelek.

Všem žákům 1. a 2. ročníku odhlásí vedoucí školní jídelny od 1.3.2021 obědy. V případě zájmu o dotovaný oběd kontaktujte přímo vedoucí školní jídelny p. Černotovou na tel. čísle 571 641 209.

Školní družina nebude v provozu.

O dalším vývoji situace Vás budeme včas informovat.

Přeji všem hodně zdraví a sil.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy