Projektový den „Zdravá výživa“ v 1.B

V rámci tematického celku „Člověk a jeho zdraví“ si žáci z 1. B v hodinách prvouky osvojovali nové vědomosti o zdravé výživě, stravovacím režimu, ale také o zásadách stolování. Inspirací pro realizaci projektového dne v první třídě se stal citát: „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

A tak si prvňáčci užívali den od samého rána, kdy se ostatním spolužákům chlubili se svými zdravými svačinkami, které jim maminky na tento den připravily. V průběhu dne se pak seznámili s pyramidou potravin, třídili ovoce, zeleninu, mléčné výrobky i ostatní potraviny, vyzkoušeli si připravit slavnostní tabuli na oslavu svých narozenin, připravili si ovocné špízy a mrkvový salát s ananasem. Celý projektový den si náležitě užili!

Děkujeme našim hodným maminkám za přípravu potravin a zdravých svačinek.

Mgr. Dagmar Heraltová, třídní učitelka