Zpřístupnění vysvědčení rodičům a žákům

Rodiče a žáci najdou data pololetního hodnocení v systému EDOOKIT od 28.1.2021 od 8:00 hodin do  12.2.2021 do 23:55 hodin, kdy budou mít dostupný modul Hodnocení  – Celkové hodnocení.

Jak vypadá náhled zde