Informace k provozu škol od 1.2. do 5.2.2021

Ani v prvním únorovém týdnu nedojde ke změně ve školní docházce našich žáků.  Provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 5. února 2021 bude tedy i nadále probíhat ve stejném režimu jako doposud.

Prezenčně se budou vzdělávat pouze žáci prvních a druhého ročníku, pro ostatní ročníky platí povinná distanční výuka.

 

PhDr. Pavla Čučková
zástupkyně ředitelky školy