Změna v organizaci školního roku, informace k provozu školy do konce kalendářního roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků

– základních škol,
– středních škol a konzervatoří,
– vyšších odborných škol,
– základních uměleckých škol,
– jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
– ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
– školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Na volné dny budou navazovat vánoční prázdniny od 23.12. 2020 do 3.1.2021 (neděle). Do školy žáci nastoupí v pondělí 4.1.2021.

V tuto chvíli zatím není jasné, jakým způsobem bude výuka ve školách organizována v novém kalendářním roce.

Sledujte stránky školy a systém EDOOKIT, kde aktuální informace zveřejňujeme.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy