Informace k provozu školy od 4.1. do 10.1.2021

Vláda ČR se 23.12.2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání mimo 1. a 2. třídu.

1. a 2. ročník – prezenční výuka ve škole 

3. až 9. ročník – povinná distanční výuka 

Prezenční výuka 1. a 2. ročníku:
– žáci budou do školy vstupovat hlavním vchodem v obvyklém čase, doprovázející osoby mohou vstoupit pouze do vestibulu školy, při vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce
– výuka ve škole dle platného rozvrhu
– nebude probíhat výuka tělesné a hudební výchovy, v tyto hodiny zařadí třídní učitel aktivity dle potřeby
– žáci mají povinnost nosit roušku během celého dne, vybavte prosím Vaše děti dostatečným množstvím roušek 
– také prosíme rodiče, aby při příznacích respiračního onemocnění neposílali své děti do školy
– školní družina bude pro tyto žáky zajištěna v plném rozsahu, žáci budou v ranní i odpolední družině rozděleni podle tříd

Distanční výuka 3. – 9. ročníku:
– účast na distanční výuce je povinná
– podle již zavedených pravidel v MS Teams a Edookit

Provoz školní jídelny: 
– žáci 1. a 2. ročníku jsou automaticky od 4.1.2021 přihlášeni k obědu.
– žákům 3. – 9. ročníku byly obědy odhlášeny, pokud budou mít tito žáci zájem odebírat obědy, mohou si je nahlásit nyní přes internetový objednávkový systém nebo od 4.1.2021 telefonicky na čísle 571 641 209. Oběd si pak mohou vyzvedávat od 10:30 do 11:30h vedlejším vchodem do školní kuchyně za již dříve stanovených hygienických podmínek.

O tom, jak bude vypadat provoz školy po 10. lednu 2021, Vás budeme včas informovat.

Přes všechny komplikace, které tato doba přináší, přejeme všem žákům a rodičům šťastné vykročení do nového roku 2021. Ať je pro nás všechny rokem lepším!

Žádost školy:

Žádáme rodiče, aby se při zdravotních potížích dětí poradili s dětským lékařem a ne zcela zdravé děti do školy nepouštěli. V případě nařízení karantény je nutné, aby rodiče škole co nejdříve sdělili, že jejich dítě je v karanténě, zda bylo pozitivně testováno, nebo bylo v kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Škola pak musí učinit nezbytná opatření nařízená krajskou hygienickou stanicí, aby nedošlo k šíření epidemie ve škole.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy