Důležité sdělení

Vážení rodiče a žáci,
informuji vás o tom, že v naší škole bylo potvrzeno několik případů onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2. Tyto případy a jejich kontakty jsem konzultovala s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Pozitivně testovaným osobám byla nařízena izolace.
S ohledem na oboustranně chráněný kontakt (rouška/rouška) nebylo nutné nařizovat karanténu. Rodičům žáků dotčených tříd bude zasláno poučení o sledování zdravotního stavu dítěte do doby uplynutí maximální inkubační doby infekčního onemocnění.

Karanténa se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ostatních zaměstnanců a žáků se toto opatření netýká, protože nejsou v riziku nákazy. Ve škole probíhá řádná dezinfekce virucidními prostředky.

S přáním pevného zdraví
Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy