Výuka od 30.11.2020

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády České republiky bude od pondělí 30. listopadu 2020 obnovena prezenční výuka již pro všechny ročníky 1. stupně a 9. ročníky ZŠ. Ostatní ročníky 2. stupně ZŠ (6. – 8. ročníky) budou mít rotační prezenční výuku, tzn. střídání celých tříd po týdnech.

V průběhu tohoto týdne Vás budeme informovat o organizaci, provozu školy a školní jídelny.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy