Volby do Školské rady Základní školy Kelč pro období 2020 – 2023 – změna termínu konání

V listopadu 2020 končí funkční období členům školské rady ZŠ Kelč. Současná doba je mimořádná a  zároveň velmi náročná na organizování takových akcí, jako jsou např. volby do ŠR. Omezení volného pohybu osob nařízené krizovým opatřením vlády ČR v podstatě znemožňuje uskutečnit volby způsobem, jak stanovuje platný volební řád.

Proto ředitelka ZŠ Kelč po dohodě se zástupcem zřizovatele Ing. Karlem Davidem přistoupila na základě opatření MŠMT, č.j. MSMT – 40610/2020-1 k prodloužení funkčního období členů stávající školské rady o tři měsíce ode dne ukončení nouzového stavu. Neplatí tedy termíny ke konání voleb do ŠR uveřejněné 7.10.2020 na webu školy.

Plné znění dokumentu zde:

Do stanoveného termínu 23.10.2020 jsme obdrželi následující návrhy  na členy školské rady pro funkční období 2020 – 2023.

Jména navrhovaných kandidátů jsou uvedena v abecedním pořadí:

Kotrady Pavel, JUDr.

Kubica Lubomír

Laurová Jiřina

Navrátilová Dana, Bc.

Zárubová Ivana