Pravidla chování ve virtuální třídě

 1. Respektuj pokyny vyučujícího.
 2. Využívej funkce a nástroje aplikace rozumně a pouze tak, abys neporušoval pravidla vhodného a slušného chování stejně jako ve škole.
 3. Na předem domluvené hodiny (schůzky) choď včas a připraven.
 4. Při komunikaci s ostatními se vyjadřuj slušně, nikoho nenapadej, neurážej, ani nezesměšňuj.
 5. Nevkládej žádná videa, memy, gify apod., pokud k tomu nejsi vyučujícím přímo vyzván.
 6. Po připojení na online hodiny dbej pokynů vyučujícího – nastavení obrazu a zvuku.
 7. Nikdy nezasahuj do nastavení ostatních účastníků online hodiny (vypínání mikrofonu vyučujícího a ostatních účastníků hodiny atd.)
 8. Je zakázáno nahrávat průběh online hodiny a pořizovat fotografie učitelů a žáků.
 9. Online hodinu sleduj pozorně, reaguj na výzvy učitele a buď aktivní.
 10. Pokud máš technické problémy, kontaktuj svého třídního učitele nebo učitelku.
 11. Opakované porušování pravidel chování ve virtuální třídě v prostředí aplikace Teams může být důvodem pro uložení kázeňského opatření.