Bližší informace k nástupu žáků 1. a 2. tříd od 18.11.2020

Od středy 18.11.2020 se k prezenční výuce vrací žáci 1. a 2. tříd. Vzhledem k aktuálně platným epidemiologickým opatřením bude vyučování organizováno následovně:

  1. příchod do školy:                                                                                                                   žáci 1.A příchod hlavním vchodem školy 7:55 – 8:05                                                             žáci 1.B příchod hlavním vchodem školy 8:05 – 8:10                                                              žáci 2. třídy vchod ze školního dvora (kolem rampy u ŠJ) 7:55 – 8:05                                           (v šatně si žáky vyzvedne třídní učitelka)
  2. hodiny hudební výchovy a tělesné výchovy se nebudou vyučovat, místo toho se budou žáci věnovat procvičování a opakování učiva v ostatních předmětech, v případě příznivého počasí možnost pobytu na čerstvém vzduchu
  3. školní jídelna bude v provozu – doba stravování a podmínky ve školní jídelně budou uzpůsobeny hygienickým opatřením
  4. školní družina – ranní i odpolední družina budou v provozu dle přihlášek žáků, vše bude probíhat v souladu s hygienickými pravidly
  5. žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (během vyučování i ve školní družině)
  6. nadále budeme respektovat protiepidemická opatření, jako je zákaz vstupu cizích osob, dezinfekce a mytí rukou, rozestupy, „nemíchání“ dětí z jednotlivých tříd a častější krátkodobé větrání učeben
  7. s případnými dotazy se obracejte na třídní učitelky svých dětí

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy