Výuka od pondělí 12. října 2020

Vážení rodiče a žáci,

usnesením vlády České republiky č. 997 ze dne 8. října 2020 se omezuje provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem, že se vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. října 2020 neúčastní druhá polovina tříd. Na základě tohoto usnesení se s účinností od 12. října do 25. října 2020 zavádí u 2. stupně základních škol střídavá výuka a bude probíhat tímto způsobem:

12. – 16.  října 2020 19. – 23. října 2020
Výuka ve škole Výuka distančně Výuka ve škole Výuka distančně
6. A 6. B 6. A 6. B
7. A 7. B 7. A 7. B
8. A 8. B 8. A 8. B
9. tř. 9. tř.

Výuka ve škole bude probíhat dle platného rozvrhu tříd.
Výuka distančně bude realizována dle platného rozvrhu tříd v těchto předmětech:
8.A, 8.B – ČJL, M, AJ, CH, F, P, Z, D
9.tř. – ČJL, M, AJ, CH, F, D

Žáci jsou povinni sledovat svůj rozvrh v systému Edookit. Dle tohoto rozvrhu jim budou zadávány úkoly z konkrétního učiva a tyto úkoly budou hodnoceny.
Přestože žáci nebudou přítomni ve škole, je pro ně tato výuka povinná. Pokud se jí nebudou moci z objektivních důvodů (nemoc) zúčastnit, platí pro omlouvání stejná pravidla jako při běžné výuce ve škole.

Školní stravování
Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, mají možnost si oběd nahlásit a odebrat. Oběd si mohou vyzvedávat od 10:30 do 11:30h vedlejším vchodem do školní kuchyně těmito dvěma způsoby:
– žák si sám v určeném prostoru přemístí oběd do vlastní nádoby
– žák si vyzvedne oběd (polévka + hlavní jídlo) v jednorázovém obalu (zajistí školní jídelna za poplatek 7,-Kč s DPH)

Opatřením ministra školství byla změněna organizace školního roku 2020/2021 a ke dvěma dnům podzimních prázdnin (29., 30. října 2020) byly přidány jako volné dny pondělí 26. října a úterý 27. října 2020. V těchto dnech nebude výuka probíhat.

O tom, jak bude výuka probíhat od listopadu, budeme včas informovat.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy