Uzavření školy od 14. října 2020

Od středy 14. října dojde k uzavření škol v celé ČR a k přechodu na distanční vzdělávání všech žáků.

1) VÝUKA

  • I. stupeň – distanční vzdělávání, pravděpodobný návrat do školy 2. 11. 2020
  • II. stupeň – distanční vzdělávání

2) PRODLOUŽENÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  • na dny 26. a 27. 10. 2020 vyhlásilo ministerstvo školství volné dny
  • následuje státní svátek a podzimní prázdniny (28. – 30. 10. 2020)
  • v týdnu od 26. do 30. 10. 2020 tedy vzdělávání žáků nebude probíhat

3) DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • distanční vzdělávání žáků je povinné a řídí se platnou legislativou a ustanovením školního řádu

Distanční výuka bude probíhat v těchto rovinách:

  • žákům bude zadaná práce prostřednictvím Edookitu – samostatná práce žáků dle pokynů vyučujících – práce s učebnicí, pracovním sešitem, vyplňování pracovních listů, různé další činnosti, procvičování na internetu. Práci budou žáci podle věku a svých schopností a podle pokynů vyučujících odevzdávat prostřednictvím mailu. U mladších dětí bude výuka hodně přizpůsobena věku, starší už zvládnou práci vyfotit či naskenovat a odeslat. Prosíme rodiče a starší sourozence o pomoc. Práci budeme diferencovat podle věku, tak aby ji žáci zvládli. Kdo nemá tiskárnu, může se s učitelem domluvit na vyzvednutí pracovních listů ve vestibulu školy.
  • online videokonference žáků v předem stanoveném čase prostřednictvím aplikace Office 365 Teams – přihlášení do aplikace Teams bude probíhat postupně podle pokynů vyučujících

4) ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
Provoz školní družiny a školního klubu přerušen.

5) ŠKOLNÍ JÍDELNA

Všem žákům školy byl od středy 14.10.2020 odhlášen oběd.

Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, mají možnost si oběd nahlásit a odebrat. Oběd si mohou vyzvedávat od 10:30 do 11:30h vedlejším vchodem do školní kuchyně těmito dvěma způsoby:
– žák si sám v určeném prostoru přemístí oběd do vlastní nádoby
– žák si vyzvedne oběd (polévka + hlavní jídlo) v jednorázovém obalu (zajistí školní jídelna za poplatek 7,-Kč s DPH)

Připomínám, že i distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se ho nemohou žáci zúčastnit, je potřeba, aby byli řádně omluveni.

V případě dalších změn budete informováni.

Doufejme, že se situace brzy stabilizuje a opět se od 2. 11. budeme potkávat ve škole.

Pevné nervy, hodně optimismu a hodně sil v této nelehké situaci.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy

Příkaz ředitelky – Pravidla pro distanční vzdělávání

Příkaz ředitelky – Organizace vyučování pro distanční vzdělávání