UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME KELČ A OKOLÍ

Akce s tímto názvem byla původně naplánována na sobotu 4. dubna. My jsme se do ní měli zapojit se žáky a učiteli 2. stupně v pátek 3. dubna. Přišel ale 11. březen, uzavřely se školy, všechny hromadné akce byly tzv. stopnuty a z úklidu nebylo nic.

Využili jsme tedy náhradní termín v pátek 18. září (celostátně 19.9.2020) a vyrazili jsme na část dopoledne, vybaveni rukavicemi, sběrovými pytli v pracovních oděvech a obutí do těchto směrů:

Zámrsky – 7.A, Skalička – 7.B, Kunovice – 8.A, Všechovice – 8.B, Police- 9.třída a město si rozdělily 6. ročníky.

Dařilo se ve všech ohledech. Bylo krásné podzimní počasí a při pobytu venku jsme nemuseli mít roušky, děti se k akci postavily velice zodpovědně a sběr odpadků vzaly velmi vážně. K prospěšnosti této akce se vyjadřovaly převážně kladně a mnohé zajímal jarní termín.

K dobrému výsledku akce přispěl také náš zřizovatel Město Kelč, neboť nám poskytl materiální vybavení. Na školní dvůr přistavili pracovníci MěÚ Kelč kontejner, do kterého se sesbíraný a tříděný odpad ukládal. Ve sběrném dvoře se vše zvážilo a výsledkem bylo posbírání 53 kg tzv. směsného odpadu, 18 kg skla a 21 kg plastového odpadu.

Mnohým by se mohlo zdát, že jsme se jen tak procházeli po Kelči a okolí a děti se prostě neučily. Nebylo tomu tak, neboť kromě úklidu se velmi přirozeným způsobem naplňovaly další výstupy našeho vzdělávacího programu.

Informaci o akci najdete také na www.uklidmecesko.cz.