Informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

letošní zápis do prvních tříd byl úplně jiný, než jaký jsme pro Vás a Vaše děti původně připravovali a na jaký jsme se všichni těšili. Nepotkali jsme se s Vašimi dětmi, ani s Vámi, rodiči. Budoucí prvňáčci si neprohlédli prostory školy, ani se nepotkali s učiteli.

Nyní již pracujeme na tvorbě nových kolektivů budoucích 1. tříd. První třídy budou v novém školním roce dvě a při rozdělování dětí do tříd přihlížíme především k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Finální rozhodnutí o rozdělení dětí a obsazení učitelů 1. tříd je plně v kompetenci ředitelky školy. Naším cílem je, aby se Vaše děti cítily v nových kolektivech co nejlépe. 

Uvědomujeme si, že tzv. doba koronavirová přinesla do našich životů řadu změn a nejistot. Všichni si přejeme, aby nástup prvňáčků do školy proběhl v co nejpříjemnější atmosféře, aby si svůj velký DEN užili.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a trpělivost, těšíme se na společné setkávání na cestě za vzděláváním Vašich dětí.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy