Důležité informace k zahájení školního roku

HYGIENICKÉ INFORMACE

  • Dávkovače s dezinfekcí  jsou umístěny ve vestibulu základní školy. Všichni příchozí do školy (žáci, rodiče, aj.) jsou povinni použít dezinfekci.
  • Ve všech kmenových třídách i odborných učebnách je k dispozici umyvadlo s tekoucí vodou a mýdlem, dávkovač s dezinfekcí.
  • Na všech sociálních zařízeních je kromě mýdla k dispozici i dezinfekce.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají přísný zákaz vstupovat do školy.
  • Apelujeme na zodpovědnost zákonných zástupců při posuzování zdravotního stavu svých dětí a věříme, že do školy budou posílat jen zdravé děti.
  • V případě, že se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, dojde neprodleně k umístění dítěte do předem připravené samostatné místnosti. Současně bude informován zákonný zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.
  • Karanténu nařizuje vždy hygienická stanice, nikoliv ředitel školy.
  • Každý žák bude do školy vybaven alespoň jednou čistou rouškou uloženou v sáčku.

Kromě výše uvedených opatření musí žáci sami dbát na zvýšenou hygienu rukou a dodržovat v rámci možností bezpečnou vzdálenost s ostatními žáky (pokud to situace ve školním prostředí dovolí).

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Před vstupem do školní jídelny použije každý žák dezinfekci rukou (dávkovač s dezinfekcí je dispozici před ŠJ). V souladu s doporučeními dostanou žáci příbor a sklenici s nápojem přímo na tácek,  samoobslužný režim pití je zrušen.

ŠKOLNÍ DRUŽINA a ŠKOLNÍ KLUB

Činnost školní družiny a školního klubu je nyní zajištěna v běžném režimu.