Pokyny k přihlášce do školní družiny ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci Vám nabízíme 2 možnosti podání přihlášky dítěte do školní družiny pro následující školní rok 2020/2021:

  1. Přihlášku je možné si vyzvednout ve vestibulu školy, vyplnit a vhodit do schránky, která je umístěna nad schody ve vestibulu školy.
  2. Přihlášku je možné si stáhnout na stránkách základní školy a odeslat na email: druzina@zskelc.cz

Přihlášky, které budou odevzdány později, mohou být z kapacitních důvodů odmítnuty.

Patricie Volková, vedoucí vychovatelka