Organizace konce školního roku 2019/2020

Milí žáci, vážení rodiče, 

vzhledem k platným mimořádným opatřením ve školství je třeba upravit obvyklou organizaci závěru školního roku. Rozhodla jsem proto o následujících organizačních opatřeních: 

  • Distanční výuka (Edookit, on-line hodiny) bude ukončena 19.6.2020.
  • Konzultační a třídnické hodiny žáků 2. stupně budou ukončeny 19.6.2020.
  • Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude uzavřeno dne 19.6.2020, klasifikační pedagogická rada se koná 22.6.2020.
  • Žáci 9. ročníku odevzdají učebnice podle pokynů třídní učitelky.
  • Žáci 1. – 8. ročníku odevzdají učebnice na začátku školního roku 2020/2021, kdy jim také budou zapůjčeny učebnice na nový školní rok. 
  • Žáci si v termínech, které sdělí třídní učitelvyklidí své věci ze šatních skříněk. Pokud si žák nemůže ze závažných důvodů v daném termínu své věci ve škole vyzvednout, sdělí to zákonný zástupce třídnímu učiteli, s nímž domluví jiný termín. 
  • V souladu s doporučením MŠMT bude vysvědčení žákům školy předáno dne 30.6.2020        v 8 hodin v kmenových třídách.
  • V rámci předávání vysvědčení je nutno, aby žák předložil čestné prohlášení (platí pro žáky, kteří nenavštěvují obnovenou výuku na 1. stupni a pro žáky 2. stupně, kteří se neúčastnili konzultačních hodin), do školy nebudou moci žáci s příznaky virového onemocnění.
  • V případě, že si žák vysvědčení 30.6.2020 nevyzvedne, bude toto uloženo v kanceláři školy.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy