Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

Vážení rodiče, milí žáci,

určitě jste mnozí z Vás zaregistrovali rozhodnutí vlády ČR z pondělí 25. 5. 2020, které od 8. 6. 2020 umožní v jistém omezeném režimu návrat žáků II. stupně do základních škol.

Dle oficiálních pokynů MŠMT jde o návrat formou konzultací a třídnických hodin s tím, že je opět nařízen max. počet žáků v jedné skupině do 15 osob. V tuto chvíli připravujeme scénář tohoto návratu.

Informace k organizaci návratu žáků II. stupně Vám zašleme a současně zveřejníme na webu školy v dostatečném předstihu.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy