Zápisové lístky pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

ode dneška vydáváme zápisové lístky, které je potřeba odevzdat na střední školu nebo učiliště. Po ukončení přijímacího řízení dostanete informaci o tom, zda Vaše dítě bylo přijato. Mohou to být obě školy. Proto je nutné nástup na střední školu (SOU) potvrdit zápisovým lístkem. Informace k tomu najdete na našich webových stránkách v sekci výchovné poradenství.

Zápisové lístky se vydávají pouze zákonným zástupcům proti podpisu v týdnu od 20. do 24. dubna 2020 v době od 8:00 do 12:00, nebo v odpoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě s paní Zdenou Minářovou (tel.: 603 456 098)

Mgr. Pavel Čučka, výchovný poradce