Jak to bude s hodnocením výchovně vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020?

MŠMT vydalo 27.4.2020 vyhlášku (stahujte zde), která se týká hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Základní škola Kelč bude při závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 postupovat přímo podle této vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Při hodnocení budou zohledněny:

– podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

– podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy bude zohledněno, že výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhala zcela nestandardním způsobem, na který nebylo možné se připravit.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy