Informace ke školní družině

Vážení rodiče žáků navštěvujících školní družinu,

vzhledem k tomu, že v letošním školním roce 2019/2020 již nebude obnoven provoz školní družiny, obracíme se na vás se žádostí, abyste pozastavili platby za školní družinu, a to za měsíce květen a červen. Přeplatky budou převedeny do plateb za školní družinu do příštího školního roku 2020/2021. Pokud by žák v příštím školním roce již školní družinu nenavštěvoval, bude přeplatek vrácen na Váš účet. V případě dalších dotazů nás kontaktujte  na e-mailu: druzina@zskelc.cz .

Děkujeme.

Patricie Volková, vedoucí vychovatelka ŠD