Recyklohraní aneb Ukliďme si svět www.recyklohraní.cz

Od letošního roku jsme jako škola zapojeni do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Záměrem tohoto programu je podpořit environmentální výchovu na školách. Cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v třídění a recyklaci odpadů.

Program navíc žákům  umožňuje zažít osobní zkušenost s odběrem použitých baterií. V této souvislosti jsou ve škole umístěny dva sběrné kontejnery (budova 1. a 2. stupně), do nichž mohou žáci i zaměstnanci školy házet z domu přinesené použité baterie. Jakmile jsou nádoby naplněné, firma je bezplatně odveze a poskytne nové, prázdné. Za sběr získávají žáci (škola) body, které si mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny – výtvarné a sportovní předměty, hry, školní pomůcky apod.

Program Recyklohraní umožňuje využít řadu tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Pedagogům program nabízí šest dílů tzv. EKOABECEDY, která určitě usnadní zapojení ekologických témat do výuky. V neposlední řadě Recyklohraní na svých webových stránkách poskytuje zajímavé odkazy na školní exkurze do zpracovatelských firem, nabízí ke stažení výukové materiály a provozuje také diskusní fórum pro učitele, zaměřené na problematiku environmentální výchovy ve školách.