Informace pro rodiče v souvislosti s nárokem na ošetřovné

V souladu s pokyny ČSSZ a v souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních škol si Vás dovolujeme informovat, že potvrzení pro možnost čerpání ošetřovného vydává škola. Nárok mají pouze rodiče dětí mladších 10 let.

Potvrzený tiskopis „Žádost o ošetřovné  při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“, je možné si vyzvednout v kanceláři školy od středy 11. 3. 2020.

Další postup – citace z pokynů ČSSZ:

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady. 

 

Příloha-č.-1-Žádost-o-ošetřovné-při-péči-o-dítě-do-10-let-z-důvodu-uzavření-školského-dětského-zařízení-školy