Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021, ze kterého vyplývá, že zápisy budou letos prováděny jinou formou, než doposud. Největší změnou je, že zápis bude probíhat formálně bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Přesné znění opatření MŠMT najdete zde.
Zápis by měl proběhnout ve středu 15. 4. 2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin.

O podrobnostech zápisu vás budeme včas informovat.

Ve složce Dokumenty/Formuláře najdete formuláře:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Zápisový list dítěte