Školní výstava Jan Ámos Komenský

V letošním roce uplyne 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského, jednoho z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů.

Během svého života si získal renomé především jako pedagog, teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů.

Ve spojovací chodbě mezi 1. a 2. stupněm naší školy je pro žáky, ale i širokou veřejnost připravena výstava, která je věnována tomuto slavnému Čechovi. Můžete se seznámit s Komenského pohnutým osudem, s filozofickými a nápravnými myšlenkami, s korespondencí, pedagogickými spisy, s nejpřekládanější knihou Labyrint světa a ráj srdce.

Využijte výstavu a seznamte se s Janem Ámosem Komenským. Jste srdečně zváni.