Pomáhejme jim přežít

V souvislosti s ničivými požáry v Austrálii jsme se rozhodli přispět prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“ na záchranu zvířat.

KDO CHCE PODPOŘIT AUSTRALSKOU PŘÍRODU, MŮŽE PŘINÉST JAKOUKOLIV ČÁSTKU SVÉMU TŘÍDNÍMU UČITELI.

Sbírku uzavřeme 14. února 2020 a její výtěžek pošleme na 

Číslo účtu: 43-6804660247/0100*
Variabilní symbol: 12020
Poznámka pro příjemce: Austrálie

Představa ZOO Praha pro použití získaných finančních prostředků je tato:

 1. Bushfire Emergency Wildlife Fund
  Zoos Victoria, nezisková organizace, která v Austrálii sdružuje tři zoologické zahrady včetně té v Melbourne, zřídila tuto speciální sbírku na pomoc ohroženým druhům zvířat a jejich životnímu prostředí zasaženému požáry. Vybrané peníze půjdou jednak na urgentní veterinární péči a jednak na podporu vědeckého výzkumu, jenž bude zaměřen například na stanovení vhodné náhradní výživy pro přeživší zvířata, která oheň připravil o přirozené zdroje potravy.
 2. WIRES
  WIRES (NSW Wildlife Information Rescue and Education Service) je největší australská organizace na záchranu volně žijících zvířat. Založena byla v roce 1985 v Novém Jižním Walsu (NSW) – státě, který je aktuálně ohněm nejvíce zasažen a prožívá nejhorší sezónu požárů za posledních 20 let. Pro organizaci pracuje 2500 dobrovolníků, kteří ročně poskytnou veterinární a další péči desetitisícům zraněných, nemocných či osiřelých volně žijících zvířat (jen v prosinci 2019 zrealizovali 3300 výjezdů).
 3. Podpora koalů
  Část peněz poputuje do Adelaide Zoona péči o koaly postižené požáry v Mount Lofty Ranges a na Kangaroo Island a na provoz veterinární nemocnice. Následně pak pravděpodobně i na ochranu koalů v přírodě.
 4. Dlouhodobá podpora vybraných kriticky ohrožených druhů
  Přispějeme také dalším australským organizacím na výzkum a ochranu jednoho či spíše dvou až tří kriticky ohrožených druhů – zejména vačnatců –, které se nyní ocitly na prahu zániku. Tyto druhy a projekty začaly být vybírány, ovšem k definitivnímu uzavření výběru pochopitelně dojde až po skončení stávajících požárů a zhodnocení situace australskými odborníky. Jen pro představu jsou nyní v jakémsi předvýběru např. některé druhy vakoveverek nebo klokánků.