Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 19. prosince proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.  Tato soutěž u nás proběhla poprvé před 5 lety a tehdy se jí zúčastnili jen 3 žáci. Každým rokem se ale přidávají další a letos jich bylo už celkem 16, což vypovídá o zájmu dětí a také jejich ochotě věnovat studiu  anglického jazyka energii a čas. Není totiž vůbec snadné se na takovou soutěž připravit, témata nejsou jednoduchá a mnozí by možná měli problém o nich mluvit česky.

Soutěž má dvě věkové kategorie: 1. kategorie –  6. a 7. ročník (letos i jedna žačka z 5. ročníku) a
2. kategorie –
8. a 9. ročník.

Žáci jsou testováni v poslechu a ústním projevu (popis obrázku a vylosované téma). Pro žáky (i nás učitele) je soutěž obtížná také pro svou časovou náročnost (letos to byly téměř 4 hodiny).

Děkujeme všem zúčastněným za jejich odvahu do toho jít a povzbuzujeme i ostatní žáky, ať to třeba také zkusí.

Z každé kategorie postupuje vítěz do okresního kola, které se bude konat v únoru ve Valašském Meziříčí.

Výsledky soutěže:

1. kategorie:

1.místo – Adam Hegar (7.B)
2.místo –   Vu Nguyen Khoi (6.B)
3.místo – Aneta Jiříčková (5.A)

2. kategorie:
1.místo – Antonín Jiříček (9. tř.)
2.místo – Patrik Mašlaň (9. tř.)
3.místo – Vít Chramosta (9.tř.)

Za učitele angličtiny K. Fabíková