Klub zábavné logiky, Lega a PC dne 30. 1. 2020

Dne 30. 1. 2020 budou kroužky začínat už od 12 hodin a končit v 13:30 hodin.

Z důvodu ukončení prvního pololetí 2019/2020, kdy žáci končí dříve výuku. Následující týden proběhnou tyto kroužky obvyklým způsobem.                             Děkujeme, vedoucí kroužků.