Přání k Vánocům a do roku 2020

Dovolte mi, abych s blížícím se koncem kalendářního roku 2019 poděkovala všem zaměstnancům Základní školy Kelč za jejich náročnou a zodpovědnou práci a našim žákům za jejich přístup k výuce a k reprezentaci školy v olympiádách a soutěžích.

Ráda bych současně poděkovala za dobrou spolupráci našim partnerům, a to především zřizovateli školy Městu Kelč, jmenovitě ing. Karlu Davidovi, zastupitelům a zaměstnancům městského úřadu, pracovníkům referátu školství Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlín, členům Sdružení rodičů Základní školy Kelč, členům Školské rady ZŠ Kelč, představitelům obecních úřadů okolních obcí i všem sponzorům školy a obchodním partnerům.

Čeká nás nejkrásnější období v roce – Vánoce. Pro většinu z nás čas radosti, úsměvů, lásky, rodinné pohody a především rozzářených dětských očí. Zapomeňte na starosti všedního dne a užívejte si chvíle strávené s rodinou a svými nejbližšími.

Ať je pro nás nový rok 2020 rokem pohody, zdraví a štěstí.

Mgr. Zdeňka Hradilová