Okresní kolo soutěže Bible a my

Dne 29. listopadu 2019 proběhlo na Befarku v Kelči okresní kolo soutěže Bible a my.  Naše škola se podílela na organizaci okresního kola už čtvrtým rokem.

Soutěžící, kteří ve školním kole soutěže prokázali své znalosti Bible a umístili se do třetího místa, měli možnost postoupit do kola okresního. V letošním roce se školních kol v okrese Vsetín účastnilo celkem 553 žáků. Okresní  kolo už testovalo soutěžící pouze v předem zadaných okruzích:
I. kategorie – Ježíšovy zázraky v Markově evangeliu
II. kategorie – Ester
III. kategorie – Apoštolové Petr, Jakub a Jan v evangeliích a ve Skutcích apoštolů
IV. kategorie – Obnova chrámu (Ezdráš + Nehemjáš)

Soutěž probíhala ve dvou krocích. Žáci nejdříve řešili zadaný test, který měl podobnou formu jako testy školních kol. Po vyhodnocení testů, které prováděli učitelé a kněží, následovalo veřejné finále. V době hodnocení testů žáci posvačili a šli se seznámit se zdejší Kelečskou školou. Veřejné finále probíhalo tak, že nejlepších 6 soutěžících z každé kategorie, tentokrát už v kostele před ostatními soutěžícími, odpovídalo na otázky a tím ke svým již získaným bodům přidali další. Tak se rozhodlo, kdo je nejlepší ze všech. Každý z 6 soutěžících si odnesl nějaký dáreček a první tři i diplom a hodnotnější cenu, kterou předával P. Jan Bleša a naše paní ředitelka.

Soutěžící z prvních míst jednotlivých kategorií postupují do Ústředního kola, které proběhne v pátek 20. března 2020 v Olomouci na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého.

A ještě něco ze statistiky: Do soutěže se v našem okrese přihlásilo celkem 10 škol, z toho 9 základních a 1 střední škola. V Kelči soutěžilo 49 žáků. Žáci z naší školy se umístili na těchto místech:  v první kategorii Dominik Valíček na 4. místě, v druhé kategorii Mikuláš Valíček na 3. místě a ve třetí kategorii Lenka Valuchová také na 3. místě. Všem moc gratulujeme a jsme rádi, že nás žáci výborně reprezentují.