Informace z třídních schůzek

Na konci listopadu se konaly třídní schůzky. Proběhly ve všech třídách a rodiče našich žáků měli možnost informovat se na prospěch a chování svých dětí, popř. na další záležitosti spojené s chodem školy. Účast rodičů byla 85% a pro ty rodiče, kteří se nedostavili, uvádíme body, o kterých třídní učitelé informovali.

  1. Včasné příchody žáků do školy (školní řád: nejméně 10 minut před začátkem vyuč.)
  2. Omlouvání žáků (školní řád: do dvou dnů po návratu do školy, do tří dnů, pokud onemocní)
  3. Zapomenuté věci v šatnách (cvičební úbory, přezůvky, deštníky apod, možná podepisovat)
  4. Obědy: bylo by dobré, kdyby rodiče kontrolovali, zda jejich dítě chodí na obědy (počet tzv.propadlých obědů za měsíc je u některých žáků poměrně vysoký a vedoucí stravování je schopna tuto informaci podat)
  5. Plnění si povinností  – úkoly, příprava na vyučování, kontrola ze strany rodičů,   motivace k učení ze strany rodičů, vlastní ctižádost
  6. Dodržování bezpečnosti při cestě do školy a ze školy (chodníky, přechody,…)
  7. Účast žáků některých tříd na Vánočním jarmarku Města Kelč – 6.12.2019
  8. Pozvání na Zvonkování – kulturní program k Vánocům – 18.12. od 16.00 hodin v KD Kelč (9. třída + další)
  9. Pozvání na Ples Sdružení rodičů ZŠ Kelč – 11.1.2020
  10. www.proskoly.cz  – přístupová hesla.

Dále pak třídní učitelé informovali rodiče dle potřeby o konkrétních záležitostech třídy,
a to již není předmětem výše uvedeného seznamu. Informace v případě zájmu podají jednotliví vyučující.