Návštěva předškoláků v 1. třídě

Ve středu 16. října zavítali předškoláci z MŠ Kelč na návštěvu do 1. třídy. Předškoláci strávili s prvňáčky jednu hodinu, ve které viděli, jak probíhá hodina psaní. Také si vyzkoušeli sezení v lavici a postřehová cvičení na interaktivní tabuli. Předškoláci byli velmi šikovní.