Volno ředitele školy

Vážení rodiče,
ředitelka Základní školy Kelč vyhlašuje z organizačních důvodů volno ředitele školy
na dny 24. – 28.6.2019

Žákům 1. – 4. ročníku nabízíme v těchto dnech školní družinu s náhradním programem. Tato nabídka platí pro všechny žáky výše uvedených ročníků. Družina bude otevřena v době od 6.15 do 14.45 hodin. Stravování nebude zajištěno. Jednorázový poplatek za pobyt dítěte, které není trvale přihlášeno do školní družiny, bude činit 50,- Kč.