Recitační soutěž

I letos jsme uspořádali školní recitační soutěž. Dopoledne patřilo v sále kulturního domu
39 soutěžícím z 1. a 2. stupně. Jednotlivé výkony posuzovala žákovská a učitelská porota.
Děti recitovaly na mikrofon, což hodně pomohlo jejich vystoupení, a většinou nebylo znát, že takto vystupují poprvé. Po soutěžní části vystoupil na jevišti také školní pěvecký sbor s novým repertoárem různorodých písniček. Vystoupení recitujících i zpívajících všechny potěšilo. Stejně tomu bylo i odpoledne, kdy nejlepší recitátoři vystoupili před svými rodiči nebo známými a příjemné odpoledne zakončily děti ze sboru svými písničkami.

Jako první vystoupily děti z 1. třídy. Na 1. místě se umístil Adam Černý, 2. místo patří Michaele Kotradyové a třetí byl Patrik Drechsler.
Mezi žáky 2. a 3. tříd byli nejlepší Vilma Radová, Viktorie Perutková a Ema Machačová.
V další kategorii – 4. a 5. třída – recitovala Marie Šatranová jako vítězka, dále pak Tereza Drechslerová a Aneta Jiříčková.
Kategorii 6. a 7. třída vyhrál Arnošt Baďuřík, 2. místo patří Matěji Abrmanovi a třetí Martinu Hruškovi.