Tvoříme ze dřeva

Na téma TVOŘÍME ZE DŘEVA si žáci 1. stupně vyrobili před Velikonocemi hezkou jarní ozdobu v podobě kuřátka. Vlastníma rukama si z dřevěných polotovarů zhotovili ozdobný nebo dárkový předmět, o němž si pak samy rozhodly, k čemu ho použijí. Jednotlivé komponenty byly velmi vhodně připraveny, takže všichni žáci, i ti nejmladší, byli schopni téměř bez pomoci svůj výrobek vytvořit.

Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní materiál, práce s ním byla pro děti určitě příjemná. V dnešní přetechnizované době asi není mnoho dětí, které si mohou dřevo osahat, osmirkovat, ucítí jeho vůni a radují se z něčeho, co samy vytvořily Tato tvořivá činnost velmi vhodně rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, samostatnost a vůbec praktickou zručnost, kterou žáci v poslední době tolik postrádají.

Práce s tímto materiálem odpovídá našemu ŠVP, lze ji tedy zařadit do nejrůznějších předmětů jako je např. prvouka, pracovní výchova, výtvarná výchova atp.

Používaným dřevem je smrk, modřín, buk a lípa a vždy je to dřevo z Valašska.

A ještě několik poznámek k „tvoření“:

Naše škola je zapojena do projektu MAP II, který navazuje na MAP I (ukončen v únoru 2018).  Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ je projektem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko.

A protože prioritou MAP je také zlepšení kvality vzdělávání, pestrost aktivit a podpora neformálního vzdělávání v mateřských a základních školách, uskutečnilo se v rámci tohoto programu i předvelikonoční tvoření ze dřeva.