Projekt Tropický prales

V zeměpise se žáci šestých ročníků na chvíli přesunuli do tropického deštného pralesa. Společně pracovali na projektu, který se snažil vystihnout atmosféru tohoto biotopu.